Ilkka Halava

TULEVAISUUSTUTKIJA - KEYNOTE SPEAKER - YRITYSVALMENTAJA - CBC

Ilkka Halava

Ilkka Halava (KTM, CBC) on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n ja Future Works Oy:n toimitusjohtaja. Hän on yksi Suomen suosituimmista puhujista ja neuvonantajista, jolla on ollut yhteistyötä yli 300 eri organisaation kanssa. Sosiokulttuurisen muutoksen eturivin osaajana Ilkka on ollut mukana lukuisissa yksityisen ja julkisen sektorin kehityshankkeissa suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa jo yli 25 vuoden ajan.

Ilkka Halava on moniosaaja, joka valmentaa organisaatioiden kaikkia henkilöstöryhmiä ja ohjaa kokonaisia työyhteisöjä työn murroksen karikoita ohittaen uuden työn sekä paremman tuottavuuden aikakaudelle. Puhujana hän on yksi Suomen laaja-alaisimmista kattaen aihepiirit työn murroksesta oppimisen vallankumoukseen, tulevaisuuden kuluttajasta elinkeinorakenteen kehittämiseen ja modernin yhteisörakentamisen kysymyksistä asumisen tulevaisuuteen.

Ilkka Halavan pitkän ajan puhujakeskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5). Viimeisimpien neljän vuoden puhe- sekä valmennustilaisuuksissa hän on kohdannut yli 100 000 kuulijaa.

"Ilkan Keynote -esitykset ovat hieno yhdistelmä laaja-alaista ammattitaitoa, näkemyksellisyyttä, yllättäviä näkökulmia, loistavaa huumoria ja vahvaa uusajattelua. En muista milloin kukaan olisi tullut yhtä monta kertaa saranapuolelta sisään yhden esityksen aikana."Tietotekniikkayrityksen toimitusjohtaja, Helsinki
"Ilkka is always two steps ahead, bringing excellent insight into tomorrows possibilities. I have enjoyed every WS and lecture with him. Pro!"Minna Leno
"Ilkka is revolutionary. Has most of so called "out-of-the-box thinking" in Finland."Lea Aarinen-Koski

Videot


Tulevaisuuden kaupunki – Tulevaisuuden ammattilaiset.

Tulevaisuuden terveydenhuolto – Tulevaisuuden ammattilaiset.

Tulevaisuuden oppiminen – Tulevaisuuden ammattilaiset.

Tulevaisuuden jakelutiet – Tulevaisuuden ammattilaiset.

Tulevaisuuden palvelut – Tulevaisuuden ammattilaiset.

Kaarlen maailma

Ajatuksia tulevaisuuden yrittäjyydestä.

Muutokset kuluttajan arjessa ja yritysten tuotekehityksessä

Työn tekemisen uudet mallit

Julkaisut & Kolumnit

Ilkka Halava: Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa
Ilkka Halava: Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa

Lataa kirja
Ilkka Halava: Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua
Ilkka Halava: Vapautta, välineellisyyttä, kokeilua Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella vuokratyön ja epätyypillisten työsuhteiden roolia työn muutoksessa. Artikkeli ei pyri tutkimukselliseen kokonaisanalyysiin vuokratyöstä, vaan täydentämään julkista keskustelua niillä näkökulmilla, jotka kirjoittajan näkökulmasta ovat aliedustettuina tai puuttuvat kokonaan.

Lataa raportti
Ilkka Halava & Mika Pantzar: Kuluttajakansalaiset tulevat!
Ilkka Halava & Mika Pantzar: Kuluttajakansalaiset tulevat! Halava ja Pantzar piirtävät pamfletissaan kärjistetyn kuvan kuluttajakansalaisesta työelämässä. Perinteisen työntekijän, tuottajakansalaisen, vastakohta on omassa elämässään merkityksellisyyttä tavoitteleva kuluttajakansalainen. Hän on itsetietoinen, epäilee linjaorganisaatiota ja puhuu itseohjautuvuudesta. Kuluttajakansalainen on yksilöllinen, eikä automaattisesti yritykselle niin lojaali kuin isänsä tai isoveljensä. Hän haluaa omaa aikaa.

Työelämä Suomessa muuttuu väistämättä ja radikaalisti. Kuluttajakansalaisten esiinmarssin myötä perinteinen työn eetos horjuu. Työtä ei enää välttämättä koeta jokaisen velvollisuudeksi. Jotta työntekijät saadaan jatkossa sitoutettua, pitää johtajien Halavan ja Pantzarin mukaan kinnittää aiempaa enemmän huomiota työkulttuuriin ja mahdollistaa työn mielekkyys. Perinteisiä johtamisen järjestelmiä, mittareita ja organisaatiomalleja joudutaan sopeuttamaan vastaamaan kuluttajakansalaisten arvomaailmaa.


Lataa raportti
Ilkka Halava & Mika Pantzar: Rytmitalous - miksi yhdeksästä viiteen ei toimi
Ilkka Halava & Mika Pantzar: Rytmitalous - miksi yhdeksästä viiteen ei toimi

Lataa raportti
Ilkka Halava, Matti Helin & Pontus Salmi: Kansankirkon myytinmurtajat
Ilkka Halava, Matti Helin & Pontus Salmi: Kansankirkon myytinmurtajat

Tutustu julkaisuun


Kuluttajakansalainen ja valinnan vapaus Alkaneella vuosikymmenellä työelämä muuttuu voimakkaammin kuin pitkään aikaan. Siirrymme kuluttajakansalaisen aikakauteen ja valinnan vapauden rooli kasvaa merkittävästi.

Markkinatalousjärjestelmän ytimessä on kysynnän ja tarjonnan laki, jonka uskotaan ohjaavan tuotantoa kuluttajan valintojen kautta. Suomessa on usean vuosikymmenen ajan tietoisesti lisätty valinnanvapauteen perustuvaa toiminnan ja kehityksen ohjausta kaikilla elämänalueilla. Valinnan vapauden tärkeyttä on korostettu sektorista riippumatta ja valinnan vapautta rajoittamaan pyrkineet ovat tulleet mediassa teilatuksi lähes poikkeuksetta. Suurin osa populaatiosta nauttii nyt täysin rinnoin vaihtoehtojen runsaudesta ja valinnan vapaudesta eri elämän alueilla. Miksi siis ihmiset pidättäytyisivät valinnanvapaudestaan juuri työn alueella?


Lue kokonaan...
Kaikkien aikojen kuntaSuomalainen kunta oli oman aikansa sosiaalinen innovaatio, jota on tultu ulkomailta vuosien saatossa usein ihastelemaan. Vuosikymmenten kuluessa on käynyt selväksi, ettei yhden innovaation kantokyky ole ikuinen. Käynnissä olevan neljännen teollisen vallankumouksen tuottama murroskausi on erinomainen viitekehys seuraavalle kuntainnovoinnille. Omassa kielenkäytössäni innovaatio on hyötykäyttöön otettu uudistus, ei kokeilu tai pienehkö hallintofiksaus.

Lue kokonaan...
Viisauden hurmaa Kesän lähestymisen varma merkki on keväinen kesänopeusrajoitusten käyttöönotto. Teillä pääsee kiitämään hieman vapaammalla kaasujalalla, vaikka toki Saksan moottoriteiden vauhti jää haaveeksi. Toisille riittää kesäinen kattonopeus, toisille ei. Siinä missä mopon maksiminopeus on jo tehtaalla asetettu nopeusrajoitusten mukaan, voi autolla huristella rutkasti yli 200 kilometrin tuntivauhtia. Joillekin kuljettajille jokapäiväinen työmatka on adrenaliinilla höystetty rallikisa, jolloin paras startti päivälle on naapurin aggressiivinen ohitus. Vauhti on elossa olemisen tunnetta parhaimmillaan.

Lue kokonaan...

Pressikuvat

Median edustajat sekä tapahtumajärjestäjät voivat ladata kuvia maksutta käyttöönsä. Pientä kuvaa klikkaamalla avautuu painokelpoinen kuva uuteen ikkunaan.

Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava
Ilkka Halava